آبشار کیمشایک تیم 14از اعضای هیات کوهنوردی نیشابور جمعه گذشته مورخ 1395/7/16 پس از کوهپیمای در دره میل وعبور از آبشارهای دره عازم دره طاغون شد ودراین مسیر اقدام به فرود از آبشار کیمشا شد. این تیم برای برگشت . مسیر دره آبغو را انتخاب کرد وساعت 18در روستای آبغو به کار خود پایان داد.

منبع اصلی مطلب : راهنمای کوهنوردی نیشابور
برچسب ها : آبشار کیمشا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : فرود از آبشار کیمشا